Pressmeddelande: Sorgligt att åtgärdsgarantin dras tillbaka

Funktionsrätt Sverige är besvikna över regeringens besked att dra tillbaka sitt viktiga förslag om en läsa-, skriva- räknagaranti, för att lägga ett nytt förslag i vår. ”Vi lägger skulden på alliansen och Sverigedemokraterna, som inte står upp för alla elevers rätt till åtgärder och känner nu oro över att förslaget kommer att naggas i kanten”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Alliansen och SD har envist drivit argumentet att åtgärdsgarantin kommer att innebära en ökad administration för lärarna.

Detta trots att reformen har stöd från professionen och att förslaget betonar att ansvaret för administrationen ska ligga hos huvudmännen och inte hos lärare eller rektorer. Åtgärdsgarantin backas också upp av ett rejält resurstillskott.

”Det handlar om ett politiskt spel från alliansens sida och inget annat”, säger Lars Ohly. ”De stora förlorarna är förstås de elever som inte får sina behov tillgodosedda i skolan. Detta får negativa konsekvenser för många; för elever med exempelvis dyslexi eller neuropsykiatriska tillstånd är det förödande.”

Funktionsrätt Sverige har länge drivit frågan och har därför välkomnat förslaget som har en avgörande betydelse för att fler barn med behov av stöd ska uppmärksammas tidigt och få rätt till adekvata åtgärder. Kunskapen om hur viktigt det är med tidiga insatser för att stärka elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i skolan, kan inte nog betonas.

”Vi ser nu fram emot ett nytt förslag som inte innebär försämringar i det ursprungliga”, säger Lars Ohly. ”Vi hoppas också att alliansen och Sverigedemokraterna släpper sitt spel, ställer sig bakom det nya förslaget och ser till barnens bästa så att vi får se en fungerande läsa-, skriva-, räknagarantin inom en snar framtid.”

Pressmeddelandet på MyNewsDesk