Spännande medverkande och heta politiska frågor på kongressen

Nu är hela programmet klart för Handikappförbundens kongress den 15-16 maj i Haninge. På den öppna kongressdagen samlas våra medlemsförbund, länssamarbeten från hela landet och en rad externa gäster från politiken, myndigheter och andra intresseorganisationer till en rad spännande seminarier.

Handikappförbundens övergripande valfråga inför valrörelsen 2014 är frågan om rätten till försörjning genom arbete och med stabila trygghetsförsäkringar.

Tidigare socialförsäkringsministern Cristina Husmark-Pehrsson, som också lett den så kallade FunkA-utredningen, öppningstalar.

En rad seminarier i olika högaktuella politiska ämnen hålls, om inkluderande samhällsplanering, om rättssäkerheten hos Försäkringskassan, om Vårdgarantin och kömiljarden och om situationen för unga med funktionsnedsättning.

Dagen avslutas med en paneldebatt under ledning av journalisten Britt-Marie Mattson, som frågar ut de politiska partierna inför valrörelsen 2014. Partierna är på plats företrädda på hög nivå av partiledare, partisekreterare och riksdagsledamöter.

Debatten direktsänds via webb-TV, textad och teckentolkad i realtid.

Hela dagens program kommer att finnas att se på webben i efterhand.

På plats under dagen finns också en rad utställningar som visar flera av de spännande utvecklingsprojekt som Handikappförbunden och våra medlemsförbund just nu driver.