Stefan Löfvén öppnar Handikappförbundens kongress den 20 maj

Handikappförbunden välkomnar varmt och med höga förväntningar statsminister Stefan Löfvén att öppna årets kongress 20-21 maj.

Kongressen som hålls vartannat år är Handikappförbundens högsta beslutande organ. I år kommer en ny styrelseordförande att väljas. Den nya ordföranden kommer att efterträda Ingrid Burman vår nuvarande ordförande.

Kongressen startar med en öppen seminariedag som bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från intresseorganisationer, myndigheter och universitet. Hela den öppna seminariedagen den 20 maj kommer att filmas och läggas upp i efterhand.

Följ oss också på Twitter #HSOkongress

Program för 20 maj.pdf