”Stöket i skolan” diskuterades på regeringens funktionshinderdelegation

Idag mötte Funktionsrätt Sverige regeringens funktionshinderdelegation. På mötet lyfte vi bland annat frågor kring vad regeringen gör för att stärka elevhälsan och för att skapa en skol- och lärmiljö, baserad på principen om universell utformning. Vi ställde också frågor om regeringens avsikter när det gäller att trygga finansieringen för folkhögskolornas långa linjer för personer med funktionsnedsättning.

Både socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och skolminister Lotta Edholm medverkade på delegationen. Från Funktionsrätt Sverige deltog bland andra vår ordförande Elisabeth Wallenius, generalsekreterare Nicklas Mårtensson, Maritha Sedvallson, ledamot Funktionsrätt Sveriges styrelse, Anki Sandberg, ordförande Attention och Anders Lago, ordförande FUB.

Under mötet försökte vi också nyansera perspektivet kring det som regeringen ofta kallar problemet med stöket i skolan. De åtgärder som nu planeras mot stöket kommer sannolikt även att drabba barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Stöket eller oron orsakas ofta av att barnet med funktionsnedsättning inte har fått rätt stöd i tidig ålder och stöket är en konsekvens av detta. För att motverka detta bör satsningar på tidiga och för respektive barn rätt stödinsatser genomföras.

Skolminister Lotta Edholms sammanfattande svar var att regeringen arbetar för bättre och tidigare stöd i skolan. Hon menar att föräldrar idag ofta får kämpa hårt för sina barns rättigheter i skolan och det inte ska behöva vara så. En åtgärd är regeringens satsning på fler speciallärare för att förbättra stödet i skolan.

Slutligen lyfte vi frågan om behovet av att regeringen arbetar med hur övergången för ungdomar med funktionsnedsättningar till ett fungerande vuxenliv ska underlättas.