Stora frågor på mandatperiodens sista funktionshinderdelegation

Idag träffar Funktionsrätt Sverige de tre ministrarna Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Lena Hallengren, när regeringens funktionshinderdelegation samlas för möte. ”Vi har stora förväntningar att få tydliga svar på de frågor vi ställt till statsråden”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. ”Det är det sista mötet under den här regeringens mandatperiod och vi ser fortfarande allvarliga luckor i regeringens politik som ligger på de här statsrådens bord.

Funktionsrätt Sverige välkomnade att regeringen till slut ändrade direktiven till den pågående LSS-utredningen, men mycket återstår att göra för att alla som blivit av med sina LSS-insatser ska få ett fungerande liv igen. Bland annat måste regeringen skyndsamt göra förtydliganden i lagen som motverkar den restriktiva tolkning som ett antal domar lett till.

– Det är nog uppenbart för de flesta att exempelvis andningshjälp och sondmatning är grundläggande behov för att kunna leva, fortsätter Elisabeth Wallenius. Att enskilda domar och Försäkringskassans uttolkning gjort andra bedömningar är helt absurt och visar hur fel vi har hamnat med tillämpningen av LSS. Det finns ingen anledning att invänta utredningar eller andra underlag. Regeringen måste snabbt justera lagtexten, på samma resoluta sätt som gjordes i november då lagen förtydligades i frågan om väntetid och beredskap för personlig assistans.

De frågor som Funktionsrätt Sverige ställt till de tre statsråden finns att läsa här

(Ylva Johansson har bland annat fått frågan vad regeringen gör för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma i jobb nu när arbetsmarknaden är stark men ändå inte leder till fler jobb för just personer med funktionsnedsättning. Annika Strandhäll har bland annat fått frågan vad regeringen har för ambition att garantinivån i socialförsäkringen ska ligga på. Den som aldrig har ett lönearbete får idag maximalt 9 290 kr i månaden före skatt, varje månad, hela livet. )

Länk till pressmeddelandet