Desperat situation i Ukraina för personer med funktionsnedsättning

Situationen för personer med funktionsnedsättning i Ukraina är desperat. Det är svårt att få skydd, förnödenheter och tillgänglig information. Samverkansorganisationen NAPD i Ukraina vädjar om stöd.

Ukrainas flagga. Den övre halvan av flaggan är blå och den under halvan är gul.Erfarenheten visar att i alla kris- eller konfliktsituationer står personer med funktionsnedsättningar inför stor risk att bli övergivna, utsatta för våld, död och brist på tillgång till säkerhet. Så ser situationen ut i detta nu i Ukraina. Det pågår nu ett febrilt arbete inom den europeiska funktionsrättsrörelsen med att stödja personer med funktionsnedsättning som befinner sig i krigets Ukraina.

European Disability Forum, EDF kommer med dagliga rapporter på sin hemsida. De skriver bland annat att det finns 2,7 miljoner personer med funktionsnedsättning registrerade i Ukraina. Häromdagen gick The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine (NAPD) som organiserar över 100 funktionsrättsorganisationer i landet ut med ett upprop för att stötta humanitära organisationer och dela ansträngningarna att få stopp på kriget. Här finns brevet översatt till engelska NAPD arbetar på plats i landet och hjälper personer med funktionsnedsättning.

EDF:s kontakter i landet har bekräftat att situationen för personer med funktionsnedsättning är mycket svår. Till exempel är skyddsrum i Kiev otillgängliga, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning tvingas stanna hemma, utan möjlighet att sätta sig i säkerhet. Personer med funktionsnedsättning som bor på institutioner i landet, och därmed redan avskurna från samhället, riskerar att bli övergivna och bortglömda. Enligt EDF är minst 82 000 barn segregerade från samhället med oräkneliga fler vuxna med funktionsnedsättning permanent institutionaliserade.

EDF är också i daglig kontakt med sina polska medlemmar som stödjer ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning.

Polska föreningen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (PSONI), medlemmar i Polish Disability Forum och Inclusion Europe stödjer ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning. På plats stöttar PSONI:s filialer personer med funktionsnedsättning bland annat med korttidsboende som är tillgängligt för personer med fysiska funktionshinder, tillgängliga transporter till gränsövergångar, hjälpmedel och medicinska förnödenheter.

Funktionsrätt Sverige har blivit kontaktade av organisationer och företag som vill donera för att stödja personer med funktionsnedsättning i Ukraina. Donationer till organisationer i Polen och Ukraina för direkt stöd till krigsdrabbade personer med funktionsnedsättning sker i nuläget genom banköverföring. För närmare uppgifter om ekonomiska donationer till NADP eller PSONI kontakta Monica Klasén McGrath, på Funktionsrätt Sverige.

Läs mer på EDF:s hemsida om situationen i Ukraina