Svara på enkät om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom

Funktionsrätt Sverige och RFSU kommer i det gemensamma arvsfondsprojektet ”Min sexualitet – min rätt” arbeta för att en bättre sexuell hälsa och stärkta sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Nu kan du som lever med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom bidra till arbetet genom att svara på en enkät som din sexuella hälsa och hur du upplever att dina rättigheter blir tillgodosedda. Din röst är viktig för att vi ska kunna skapa en bild av nuläget och behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Enkäten kommer vara öppen att svara på till och med 7 mars.

Senare i vår kommer en enkät på lättläst svenska som också handlar om sexuell hälsa riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket är ett samarbete med Lunds universitet. Trots att enkäterna kommer efter varandra är resultaten lika viktiga.

Om du vill delta i den nuvarande undersökningen, men önskar besvara via telefon eller på pappersenkät kan du kontakta Hanna Agnes Person, ansvarig projektledare på Ipsos. Även vid andra frågor om undersökningen eller om hur din data hanteras, vänligen använd kontaktinformationen nedan.

Email: HannaAgnes.Persson@ipsos.com

Telefon: 076 001 34 70

Läs mer om enkätundersökningen och projektet