Sverige bygger – men inte för alla

Fler bostäder – men otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan bli resultatet efter Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder och smålägenheter. Handikappförbunden riktar nu skarp kritik mot regeringen som man tycker ställer grupper mot varandra.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över alla de regler som påverkar byggandet av studentbostäder och andra lägenheter med en boarea på maximalt 35 kvadratmeter. Översynen ska bland annat omfatta tillgänglighetskrav och bullernormer – allt med ambitionen att motverka bostadsbristen bland unga.

– Vi tycker det är bra att regeringen vill åtgärda bostadsbristen, men det är fel att ställa två grupper mot varandra: personer med funktionsnedsättning och bostadslösa unga. Vi löser inte bostadskrisen genom att slopa regler som ökar delaktigheten i samhället, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Handikappförbunden menar att det behövs större statliga ekonomiska satsningar för att öka bostadsbyggandet i dag, inte bara färre regler. Sverige har halkat efter övriga Europa med en byggnadstakt som inte ens är hälften av övriga länders och har aldrig investerat så lite i infrastruktur och bostadsbyggande som nu.*

– Vi måste bygga mer, men det betyder inte att vi ska smälla upp enkla, billiga bostäder utan långsiktig hållbarhet. I så fall riskerar vi att göra misstag i stil med dem som gjordes under miljonprogramsbyggena på 70-talet, hävdar Ingrid Burman.

*Statistik från rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats, framtagen av nationalekonomen Dan Andersson på uppdrag av Handikappförbunden. Rapporten har tagits fram under organisationens jubileumsår 2012 och kan laddas ned kostnadsfritt från http://www.handikappforbunden.se/Material/