Sverige kritiseras av FN för brister i assistansen

FN upprepar kritik för neddragningar inom personlig assistans samt för allvarliga brister i behandling av personer med psykisk ohälsa. Denna gång kommer kritiken från FN:s övervakningskommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Regeringen som fått liknande kritik upprepade gånger verkar inte ta den på allvar.

Den senaste tiden har den svenska regeringen kampanjat intensivt för att få ta plats i FN:s säkerhetsråd. Beskedet väntas komma idag. Samtidigt växer kritiken från FN:s olika övervakningskommittéer mot hur Sverige hanterar mänskliga rättigheter nationellt. Ännu en gång får Sverige kritik för att vi saknar en oberoende institution för mänskliga rättigheter samt att FN:s konventioner inte gäller som svensk lag. FN upprepar också kritiken mot att regeringen inte tar ansvar för att mänskliga rättigheter gäller i hela landet. Det går inte att hänvisa till lokalt självstyre. Kritiken har upprepats under många år i princip samtliga FN-organ. För ett år sedan gick Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke ut med att de vill att en oberoende MR-institution ska inrättas. Hur lång tid ska det ta från ord till handling?

Rekommendationer från FN , juni 2016