Handikappförbundens skrivelse inför kommande forskningsproposition 2016-02-23