Torsdag

Handikappförbunden har som vanligt tält på Skeppsbron, i år har vi plats 114.

12-12.20 Utfrågning Emma Henrikson (Kd)
Vilka ambitioner har Kristdemokraterna med funktionshinderspolitiken? Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.

12.30-13.20 Bristande tillgänglighet är en ny diskrimineringsgrund i Sverige. Hur ska rättstillämpningen kunna utvecklas så att lagen fyller sitt syfte?

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en ny diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Sedan lagen trädde i kraft har väldigt få fall prövats i domstol, trots många anmälningar om bristande tillgänglighet. Lagen förutsätter att det utvecklas en rättspraxis, men hur ska detta kunna ske om nästan inga ärenden hamnar i domstol? Vad behöver utvecklas för att lagen ska kunna uppfylla sitt syfte? Finns det andra vägar att gå än via domstolar?

Medverkande:
Agneta Broberg, GD, Diskrimineringsombudsmannen
Thomas Hammarberg, fd bla Europakommissionär för MR
Vicci Friberg, Ordförande, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Lars Lindberg, Projektledare, Handikappförbunden
Mikael Klein, Moderator, Handikappförbunden

Almedalsguiden