Pressmeddelande: Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

”Det som hänt är oerhört ledsamt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige dödsskjutningen av en ung man med Downs Syndrom i Stockholm igår. ”Den här händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar.”

Det är med chock och bestörtning vi på Funktionsrätt Sverige tagit del av nyheten om dödsskjutningen av en ung man med Down Syndrom i Stockholm i torsdags morse.

Det är tragiskt varje gång en person skjuts till döds. I detta fall handlar det om en ung man med Down Syndrom och autism, som rymt hemifrån med ett plastvapen i sin hand. En situation uppstod där polisen kände sig tvungen att snabbt agera”.

Våra tankar går främst till den döde mannens familj. Vi tänker också på de poliser som nu med facit i hand vet att det handlade om en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

”Det är viktigt att utreda händelsen grundligt för att undersöka vad som hade behövts för att den uppkomna situationen skulle få en annan utgång, säger Elisabeth Wallenius. Det är ytterst viktigt att alla personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med allmänheten har kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de kan ta sitt uttryck, särskilt när det gäller kommunikation.”

Funktionsrätt Sverige hade tidigare samråd med polisen. Dialogen avstannade när polisen omorganiserade med följden att rekrytering och grundutbildning flyttade utanför myndigheten och Polisens uppdrag som strategisk myndighet för funktionshinderpolitiken upphörde 2016.

”Vi hade bra möten, bland annat med rektor för Polishögskolan om hur viktigt det är att lära sig att möta människors olikheter”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi vet inte hur det ser ut idag när det gäller utbildning och fortbildning av poliser, men menar att denna tragiska händelse aktualiserar behovet avatt på allvar se över kunskapen om funktionsrätt och funktionsnedsättningar inom olika samhällsfunktioner och samråd med funktionsrättsrörelsen.”

Pressmeddelandet på MyNewsDesk