Träning ger färdighet- även inom vården

Sammanfattning av Handikappförbundens remissvar på utredningen Träning ger färdighet (SOU 2015:98)

Utredningen visar att cirka 500 dödsfall per år skulle kunna undvikas genom ökad specialisering. Man föreslår därför att sjukhus ska genomföra mellan 50-100 åtgärder per år och att varje team eller individ bör göra cirka 30 åtgärder per år, detta för att få erfarenhet och därmed uppnå god kvalitet. Handikappförbunden ställer sig generellt positiva till utredningens förslag.

Handikappförbunden tycker att det är bra med en flexibel definition av vad som ska räknas som högspecialiserad vård, och att fokus är på kvalitet och inte på regional politik. Det är också bra att man tar ett helhetsgrepp på vården, och inte bara fokuserar på till exempel kirurgi.  Även medicinska insatser kräver erfarenhet. Här hade vi dock önskat en något större tydlighet från utredarens sida kring vad som ska ingå och vad som bör falla utanför. Handikappförbunden hade också önskat mer konkreta förslag inom ett antal områden än de bedömningar som utredaren nu ger, till exempel när det gäller kompetensförsörjning.

Remissvar Träning ger färdighet SOU 2015 98