Tuff kamp om uppmärksamhet i nya valrörelsen

För funktionshindersrörelsen väntar en fortsatt tuff kamp att få upp hjärtefrågorna i valdebatten. Det handlar om rätten till försörjning, bättre sjukförsäkring och möjligheten till bra stöd inom skola och arbetsliv.

Nu har även frågan om försämringar inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, blivit högaktuell igen.Tillämpningen av LSS har de senaste åren blivit mycket mer restriktiv, vilket flera rapporter har visat. – Vår rapport “LSS, målsättningen som försvann” visar att lagen har kringskurits inom många områden, inte bara assistans utan även råd och stöd, ledsagare och särskilt boende. Nu finns ett antal motioner i riksdagen som handlar om LSS, så på ett eller annat sätt kommer frågan upp i debatten, säger Mikael Klein. LSS har också lyfts upp på högsta politiska nivå sedan ISF i höstas blev klar med granskningen av vilka konsekvenser Försäkringskassans tuffare bedömningar av assistans har inneburit. Extravalet i mars lär dock innebära att Stefan Löfvens regering inte gör några större initiativ inom funktionshinderspolitiken den närmaste tiden.Och någon radikalt ny inriktning lär inte heller extravalet resultera i, såvida inte maktbalansen inom svensk politik förändras rejält.- Vi hoppas på en bredare diskussion i enskilda sakfrågor. Det är det som behövs för att saker och ting ska hända. Det är samma analys som vi gjorde efter valet i höstas, säger Mikael Klein. Så även om det mest sannolika är att en passiv tid väntar hoppas Handikappförbunden på det motsatta: En givande diskussion om LSS, hjälpmedelsförsörjningen och andra sakfrågor.