Tyck till om europeiska tillgänglighetslagen

I december presenterade EU förslaget om en tillgänglighetslag. Det omfattar ett antal produkter och tjänster som rör bland annat transporter, medier och banker. Fram till 2 februari kan allmänheten tycka till om förslaget innan Europaparlamentet ska jobba vidare med det.

Förslaget om en tillgänglighetslag är begränsat till vissa utpekade produkter och tjänster, till exempel bankomater, tv-apparater, datorer, transporter, banktjänster, medietjänster, e-handel och telefoni. Det bygger på att företag gör en självdeklaration om att de lever upp till krav som finns uttryckta i en bilaga. Detta ska kombineras med marknadskontroll och standarder.  Handikappförbunden kommer att lämna synpunkter till EU som utgår från FN:s krav på alla stater som ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi uppmanar fler att tycka till.