Under februari har Handikappförbunden skickat två skrivelser till Regeringen.

Här kan du läsa och ladda ner de två skrivelserna från Handikappförbundens styrelse till Regeringen i frågor som berör funktionshinderspolitik.

Skrivelse EUs strukturfonder

Skickad den 7 februari 2012
Syftet med EU:s strukturfonder – att bidra till att skapa fler och bättre jobb – skulle kunna uppfyllas bättre i Sverige. Det menar Handikappförbundens styrelse i en skrivelse till ansvarigt statsråd för förhandlingarna om EU:s strukturfonder.

Skrivelse om funktionshinderstrategin

Skickad den 7 februari 2012
I Sverige utgörs en stor del av utanförskapet från arbetsmarknaden av personer med funktionsnedsättning och en medicinsk grundad problematik. Arbetslivets villkor utestänger i onödigt stor utsträckning människor med begränsningar i sin arbetsförmåga.
– För att uppnå en högra grad av inkludering av personer utanför arbetslivet, borde tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ha ett större fokus i programmen, skriver Handikappförbundens styrelse i brevet till de ansvariga statsråden.