Utanförskapet ökar – regeringens vårbudget ger inget hopp

Var tionde svensk i arbetsför ålder har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sin funktionsnedsättning. Ända sedan 1998 har sysselsättningsgraden för dessa stadigt sjunkit, oavsett konjunkturläge.

Trots Alliansens politiska mission om att fler ska kunna jobba, finns inga idéer om hur man ska bryta utanförskapet för de 550 000 personer som har en nedsatt arbetsförmåga, där endast varannan har någon form av löneinkomst. Genom successiva försämringar i socialförsäkringarna har istället ett större utanförskap skapats, där allt fler försörjs av sina anhöriga.

– Personer med funktionsnedsättningar är osynliggjorda i regeringens politik, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Utan ett tydligt medvetande och en fördjupad kunskap om funktionshinder, blir de politiska förslagen substanslösa.

Det är tydligt att regeringen inte ser den arbetskraftsresurs som finns bland personer med funktionsnedsättningar.