Välkommen höjning av lönebidraget – men fler förstärkningar behövs

”Vi håller med om regeringens analys att den stadiga minskningen av arbetslösheten inte inkluderar personer med funktionsnedsättningar och menar att det krävs förstärkningar på fler områden”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden regeringens förslag. ”Det är exempelvis fortfarande svårast att få arbete hos statliga arbetsgivare.”

Handikappförbunden ser fortfarande fram emot att fler av de utmärkta förslag som lades i FunkA-utredningen genomförs, att löftena om flexjobb infrias och vi efterlyser också fler satsningar på ungdomar.

”Ungdomsgarantin verkar inte omfatta ungdomar med funktionsnedsättning”, fortsätter Stig Nyman.” Endast 1 av 5 elever som tagit studenten från gymnasiesärskola får arbete. Resterandes krafter, vilja och drömmar förslösas.”

Pressmeddelandet på MyNewsDesk