Sveriges funktionshinderpolitik ska utgå från mänskliga rättigheter. Människor med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Det behövs en genomgripande omställning för att skapa ett universellt utformat samhälle för alla.

Trots att Sverige är ett av världens rikaste länder består ojämlikheten för personer med funktionsnedsättning. På flera områden har situationen försämrats de senaste åren. Riksdagen beslutade om nytt mål och inriktning för funktionshinderpolitik i november 2018 med en tydligare beskrivning av mångfald än i regeringen proposition.  I februari 2018 tillsattes en utredning som på 10 månader ska lämna förslag om nya delmål, uppföljning och beskriva hur ”principen universell utformning” ska användas.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • starkare och tydligare koppling till Funktionsrättskonventionen och genomförande av Agenda 2030.
  • krav på konsekvensanalyser som rör funktionsrätt i uppdrag, utredningar och lagförslag.
  • universell utformning ska användas som utgångspunkt för att säkerställa ett samhälle för alla i allt nytt som skapas.
  • tidssatt plan för att säkerställa att befintlig miljö och kommunikation är tillgänglig tillsammans med SKL.
  • förutsättningar och resurser säkerställs för att aktivt involvera funktionsrättsorganisationer i beslut.