Funktionsrätt Sverige satte redan 2016 samman en arbetsgrupp med våra medlemsförbund för att följa och komplettera den statliga översynen av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40). Nu har arbetsgruppen utvidgats med hela den samlade funktionsrättsrörelsen.

Arbetsgruppen för LSS-arbetet

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbund (Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svenska Downföreningen)

Lika Unika och medlemsförbund  (Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB, Neuroförbundet (tidigare NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Synskadades Riksförbund SRF)

Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga med Synnedsättning, US, DHR.

 

Vid frågor, vänligen kontakta Mikael Klein på mikael.klein@funktionsratt.se eller 08- 546 404 34, Judith Timoney på judith.timoney@funktionsratt.se eller 072-368 587 8 eller Maria Sivall 070-846 60 35