Funktionsrätt Sverige kommer som vanligt att vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi har inget eget tält i år men kommer att delta i samtal och debatter och medverkar också i ett antal seminarier.

Under veckan kommer vi att prata utbildningspolitik med Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. Vi kommer att också att ha möten med Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius och Arbetsförmedlingen. Dessutom deltar vi i rundabordssamtal om ett inkluderande arbetsliv i Visions regi. Även Iris-gruppen håller i ett rundabordssamtal som handlar om att skapa plats för alla på arbetsmarknaden. Vi passar som vanligt på att träffa Sveriges Television och Utbildningsradion! Vi deltar också i samtal om exempelvis personcentrerad vård, diskriminering på arbetsmarknaden och digital inkludering.

Här är en sammanställning över våra inplanerade aktiviteter i Almedalen:


Tisdagen den 27 juni

Onsdagen den 28 juni

Torsdagen den 29 juni

Fredagen den 30 juni

 

Länk till det  officiella programmet för Almedalsveckan 2023

 

Fem personer står och samtalar med varandra i ett tält