Program den 7 juli

Tält 113, Skeppsbron

OBS! Ny tid! 10:30 – 11:00 Föreläsning: Mikael Klein

Vad betyder det nya begreppet ”funktionsrätt” och hur kan det användas?
Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. Inom olika samhällsområden finns stora hinder för delaktighet. Det nya begreppet ”funktionsrätt” beskriver rätten till självbestämmande och full delaktighet som grundar sig på mänskliga rättigheter.

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet. Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen: – Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person. – Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. – Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Medverkande: Mikael Klein, Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48151

11:00 – 11:40 Samtal

Vilka nya möjligheter för påverkan ger begreppet ”funktionsrätt”?
Det nya begreppet ”funktionsrätt” beskriver rätten till självbestämmande och full delaktighet som grundar sig på mänskliga rättigheter. Kan ett nytt begrepp skapa nya möjligheter för påverkan?

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet. Kan det nya begreppet skapa nya möjligheter för påverkan?

Medverkande: Lars Ohly, Ordförande, Funktionsrätt Sverige (fd Handikappförbunden), Mikael Klein, moderator

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48195

12:00-13:00 Seminarium

Färdtjänstupphandlingar – hur lågt kan man gå?
I samarbete med Arena opinion

Hur kan kvaliteten garanteras när landsting och kommuner upphandlar service som färdtjänst? På vilka sätt kontrolleras de kvalitetsförsäkringar som ges av de upphandlande företagen? Bör man misstänka att ett väldigt billigt anbud kan vara för bra för att vara sant? Vad gör man när det inte fungerar?

Vilka krav kan ställas i upphandlingsunderlaget för att undvika misstag? Representanter för lagstiftarna, brukarorganisationer, branschen och upphandlarna diskuterar.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49118

13.00-13:20 Heta stolen: Jessica Rosvall (M), sitter i arbetsmarknadsutskottet

Hur vill Moderaterna stärka funktionsrätten?