Sista dagen på vår intensiva vecka i Almedalen startade med ett samtal om det nya begreppet funktionsrätt och hur det kan användas. Sedan följde ett seminarium om färdtjänst i samarbete med Arena opinion och i Heta stolen fick moderaterna svara på frågor kring sin funktionsrättspolitik. På eftermiddagen deltog Funktionsrätt Sverige i Mångfaldsparaden, med bland andra DHR under parollen ”Samma fördomar, samma kamp”.

 

Referat: Heta stolen med Jessica Roswall (M) ”Ska pengarna räcka för att trygga välfärden, måste fler ut i arbete.”

Hur tycker du att det har gått under mandatperioden med funktionsrättsfrågorna?
Jag tycker inte att det har hänt särskilt mycket på området. Regeringen har varit väldigt saktfärdig. Men jag tycker också att mitt eget parti behöver bli tydligare på det här området.

Hur ser du på det allmänna samhällsklimatet?
Jag tänker att det är ett skrämmande samhällsklimat där vi kan se att mörka krafter gör sig hörda. Vi behöver fokusera mycket mer på människors lika värde och på mänskliga rättigheter. Tycker därför att ni valt ett namn som ligger helt rätt i tiden.

Hur ser moderaterna på hanteringen av LSS och nedskärningarna inom personlig assistans?
Även här tycker jag att regeringen visat sig saktfärdig. Alliansparterna har försökt driva på regeringen att agera för att stoppa den här utvecklingen. Om inte lagarna funkar måste man göra något åt det. Utredningen borde ha kommit tidigare.

Hur vill Moderaterna skapa möjligheter för arbete för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?
Vi måste kunna fortsätta säkra människors försörjning, säkra välfärden. Men då måste vi se till att pengarna räcker och då måste alla som kan arbeta ut i arbetslivet.

Vi vet att situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning inte påverkas så mycket av konjunkturen. Det behövs andra insatser. Hur ser moderaterna på detta?
Det finns så många olika insatser och jag tror att det är ett av problemen. Vi behöver rensa upp lite så att vi får en överblick. Det är tråkigt att det inte hänt mer.

Vad säger du om de låga försörjningsnivårna?
Jag vet faktiskt inte. Grundförutsättningen är att de som kan jobba måste göra det. Annars räcker inte pengarna.

Vad ska moderaterna göra för att vården ska bli mer jämlik?
Den ena delen är digitaliseringen, som jag tror kommer att ha stor betydelse. Tror också på större samordning.

Många elever får inte det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Hur vill ni förändra skolan så att den fungerar för alla?
Skolan är ett bra exempel på en rättighetsfråga. Vi har en lagstiftning men så fungerar det ändå så olika över landet. Kommunerna måste ju följa lagstiftningen, men det verkar inte fungera.

Om du fick bestämma, vilken skulle vara moderaternas viktigaste valfråga inom vårt område?
Framförallt vet jag att det finns flera förslag, funktionsrättsfrågorna ligger högt på agendan hos mitt parti.