Program den 3 juli

Tält 113, Skeppsbron

09:30 – 09:50 Heta stolen

Alla vinner när vi är med och standardiserar
Hur kan funktionsrättsrörelsen vara med och påverka standardiseringen och öka tillgängligheten i samhället?
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47612

12:00–12:20 Heta stolen: Jan Lindholm (Mp) Socialutskottet

Hur vill Miljöpartiet stärka funktionsrätten?
Inom många samhällsområden finns hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Hur kan alla få del av sin funktionsrätt?
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47599

12:30–13:20 Seminarium

Varför ska funktionsrättsrörelsen vara med och påverka standardiseringen av samhällstjänster?
Standardiseringen påverkar vår vardag och antalet områden som standardiseras ökar. Standardiseringen av olika typer av samhällstjänster har blivit fler, till exempel Äldrestandarden, HVB-hem och LSS. När man ska skapa en standard är det viktigt att så många intressenter som möjligt deltar.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Hur kan användarnas medverkan bidra till att utveckla kvalitet och likvärdighet för uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet inom LSS-verksamheter? Hur kan användarperspektivet tas till vara i standardiseringen?

13:30–13:50 Heta stolen: Maj Karlsson (V) vice gruppledare

Hur vill Vänsterpartiet stärka funktionsrätten?

14-17, ILCO, Tarm-, uro- och stomiförbundet

 

Förbundstältet 112

9-12, –

12-14, Se ovan.

14-17, RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa