Funktionsrätt Sverige har deltagit i politikerveckan i Almedalen under en följd av år. Vi ser veckan som ett utmärkt tillfälle för folkrörelser, myndigheter, kommuner och företag att träffas och diskutera med varandra och med de politiska partierna. Funktionsrätt Sverige kommer också delta i Almedalsveckan i år.

Samtidigt ser vi att flera företrädare för organisationer som vanligtvis deltar har beslutat att inte komma i år. Anledningen är att polisen och arrangörerna har beslutat att ge nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen tillstånd att delta under veckan som vilken demokratisk organisation som helst. Särskilt allvarligt är att RFSL ställs in sin närvaro med hänvisning till att deras medlemmars säkerhet inte kan garanteras.

Funktionsrätt Sverige protesterar mot den normalisering av antisemitism och nazism som NMRs närvaro utgör. Vi riktar stark kritik mot att en högerextrem terrororganisation tillåts delta på bekostnad av demokratiska företrädare och organisationer.

 

Funktionsrätt Sverige          2017-06-19                                                             Styrelsen