Samhällslön och Samhall version 2.0?

Vårt tält här i Almedalen är varje dag fullspäckat med spännande gäster, seminarier och utfrågningar. Idag bjöd vårt projekt ”DATE – nya målgrupper” på en utfrågning om ”Skolplikt, en plikt för vem” och ett seminarium om strukturell diskriminering och funktionalitet som är ett eftersatt område i skolan. (Kort dokumentation kommer från dessa programpunkter) Dagen avslutades med ett seminarium med vårt projekt ”Det outsagda – mellan barn och föräldrar.” Dess emellan har vi hunnit med två politikerutfrågningar i Heta stolen:

”Centerpartiet vill införa samhällslön för de som aldrig kommer att kunna arbeta.”

Heta stolen: Anders W Jonsson (C), Vice partiordförande, Centerpartiet

Vad är centerpartiets ambitioner för funktionsrättspolitiken?
Främst är det arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och därför var det så positivt att Annie Lööf lyfte frågan i sitt tal igår.

Hur tänker ni kring hanteringen av LSS och nedskärningarna inom personlig assistans?
Vi är mycket kritiska till regeringens hantering av frågan. Det gäller allt från direktiven för översynen till regleringsbrevet till Försäkringskassa. Som läkare ser jag nu barn som blir kvar på barnintensiven, utan möjlighet att flytta hem. Det är barn som exempelvis behöver andningshjälp, något som enligt de prejudicerande domar man hänvisar till vid avslag, inte längre ingår i grundläggande behov.

I socialutskottet har vi flera gånger kallat in Åsa Regnér för att få fram en förändring. I Centern vill vi ju se korrigeringar i lagstiftningen så att intentionerna med LSS uppfylls.

Händer inget snart kommer vi att agera i höst.

Hur vill Centerpartiet skapa möjligheter för arbete för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, och hur ska de som aldrig kommer ut i arbete kunna tryggas med en god försörjning?
Jag är övertygad om att det finns många människor som är arbetslösa men som skulle kunna arbeta, även om alla kanske inte kan tillföra så mycket ekonomiskt värde till sin arbetsgivare. Men det är inte poängen, vill man arbeta ska man ha rätt till det.

När det gäller de som inte kan arbeta föreslog vi redan 2010 att det skulle införas en samhällslön. Aktivitetsersättningen är en slags piska el morot att skaffa ett jobb och höja sin ersättning. Det syftet har inte en samhällslön.

Hur vill ni förändra vården så att den blir jämlik?
Vi vill se en jämnare fördelning av resurserna. Vi tror på att man har en fast kontakt med primärvården. Det är viktigt för alla men allra viktigast för de med funktionsnedsättning. Lär man känna varandra skapar man tillit och trygghet.

Många elever får inte det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Hur vill ni förändra skolan så att den fungerar för alla?
Resurserna måste styras till de elever som har de största behoven. Elevhälsans största funktion är att se elevers behov.

 

”Vi vill skapa ett nytt Samhall 2.0”

 Heta stolen: Bengt Eliasson (L), Bengt Eliasson, Talesperson funktionshinderspolitik, Liberalerna

Vad är Liberalernas ambitioner för funktionsrättspolitiken?
Den viktigaste frågan nu är att stoppa nedmonteringen av LSS. Rättspraxis glider iväg åt fel håll. Den ska följa lagstiftarens intentioner, annars får man gå in och justera. Detta är regeringens uppgift. Vi har ett vilande tillkännagivande i Socialutskottet. Om det inte sker någon förändring från regeringen före hösten kommer vi att agera.

Hur ser ni på funktionsrätt? Hur ska vi kunna garantera lika rättigheter för alla?
Vi menar att Funktionsrättskonventionen måste bli lag, men där är vi inte ännu. Mänskliga rättighetsperspektivet måste in.

Hur vill Liberalerna skapa möjligheter för arbete för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, och hur ska de som aldrig kommer ut i arbete kunna tryggas med en god försörjning?
Arbetsmarknaden måste finnas där för alla. De allra flesta kan bidra.Vi vill skapa ett Samhall 2.0, med en ny anställningsform som saknas idag. Där man får lön efter närvaro och inte efter prestation. Kommer att debatteras i höst på vårt landsmöte. Och det är en het diskussion i regeringsbildningen.

Hur vill Liberalerna förändra vården så att den blir jämlik?
Vi vill se kraftfullare riktlinjer och uppföljning från Socialstyrelsen. Klyftorna är jättestora och de blir större hela tiden, det måste vi motverka.

Många elever får inte det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Hur vill Liberalerna förändra skolan så att den fungerar för alla?
Skolan bör förstatligas så att det blir lika över landet. Jag ser brister i både hjälpmedelsförsörjning och stöd. Vi vill också förändra särskolan. Vi kan inte ha ett betygssystem som förutsäger att jag inte kommer att kunna göra något annat under hela mitt liv.