Program den 4 juli

(Tisdagens aktiviteter sker i samarbete med projektet Med Lagen som verktyg)

Tält 113, Skeppsbron

10:15 – 10:30 Heta stolen – Morten Kjaerum, Chef, Raoul Wallenberg-institutet

Varför ska vi ha en nationell institution för mänskliga rättigheter?
2016 deklarerade regeringen att det ska skapas en oberoende MR-institution. Varför behövs den – och hur ska institutionens uppdrag formuleras?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46182

11:15 – 11:30 Heta stolen – Hanna Gerdes, Jurist, Hanna and Goliath

Vad innebär diskrimineringslagens nya krav på aktiva åtgärder?
Från årsskiftet finns det krav på aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Vad innebär egentligen den här lagändringen?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46987

12:30 – 13:15 Seminarium

Lever Sverige upp till mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
En vanlig uppfattning är att Sverige mer än väl lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vad säger experterna på området? Jurister och människorättsaktivister med olika inriktning debatterar.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen formuleras rätten till fullt deltagande och inkludering i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. En vanlig uppfattning är att Sverige mer än väl lever upp till konventionen och att våra lagar stämmer överens med konventionen. Samtidigt har Sverige kritiserats av FN-kommittén som övervakar konventionen – bland annat för neddragningar av den statliga ersättningen för personlig assistans. Andra kontroversiella områden utifrån konventionen är psykiatrisk tvångsvård, förvaltarskap och särskola. I det här seminariet debatterar jurister och människorättsaktivister med olika inriktning hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt konventionen.

Medverkande:

  • Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
  • Annika Jyrwall Åkerberg, Människorättsjurist, Civil Rights Defenders
  • Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder
  • Emil Erdtman, Projektledare, Med lagen som verktyg

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47004

 

14:15 – 14:30 Heta stolen – Paul Lappalainen, jurist
Vilken är funktionshinderorganisationernas nya roll i antidiskrimineringsarbetet? Organisationer har numera rätt att föra talan i diskrimineringsprocesser. Har den svenska funktionshinderrörelsen rentav något att lära från USA?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47344

 

16:15 – 16:30 Heta stolen – Ola Linder, Jurist, Independent Living Institute

Hur kan rättsskyddet stärkas för personer med funktionsnedsättning? Trots tusentals anmälningar driver DO ytterst få fall. Hur fungerar egentligen rättsskyddet vid diskriminering för personer med funktionsnedsättning?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47369