Program den 6 juli

Tält 113, Skeppsbron

10:00 – 11:00 Seminarium – i samarbete med HandikappHistoriska Föreningen

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden
En viktig del av livet för många personer med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Hur ser framtidens hjälpmedelsförsörjning ut?

En viktig del av livet för många personer med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MfD) över ansvaret? Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedelsutredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

Medverkande: Solveig Johansson Grip, HandikappHistoriska Föreningen, Birgitta Andersson, HandikappHistoriska Föreningen, Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, Lars Lindberg, konsult Hjälpmedelsutredningen, Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige, Tomas Lagerwall, fd generalsekreterare, Rehabilitation International, Agneta Österman, Förbundsstyrelsen Hörselskadades Riksförbund, HRF.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47974

12:30 – 13:20 Seminarium

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – ingen ska lämnas utanför!
Hur kan Agenda 2030 göra skillnad i Sverige? Vilka utmaningar måste vi ta itu med för att ingen ska lämnas utanför?

Agenda 2030 handlar om oss. Om jämlikhet, trygghet och inflytande i demokratin. Flera av de globala målen för hållbar utveckling kan ses som konkreta verktyg för att vår vardag ska fungera. Funktionsrätt till hälsa, skola, arbete och försörjning, bostäder, transporter och vår närmiljö.

De 17 globala målen för hållbar utveckling är odelbara och innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den social och den miljömässiga. Agenda 2030 innebär också en utfästelse om att Ingen ska lämnas utanför. De som är längst efter ska komma först. Vad behöver vi prioritera i Sverige för att hitta lösningar och låta röster som sällan hörs kommer till tals?  Hur kan strategin för genomförandet av Agenda 2030 bli effektivare och skapa synergier med andra politiska styrprocesser?

Medverkande:

  • Hannah Kroksson, Vice ordförande, LSU, Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer
  • Emil Broberg, Styrelseledamot, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Bengt-Erik Johansson, Styrelseledamot, Funktionsrätt Sverige
  • Ines Uusmann, Vice ordförande, Funktionsrätt Sverige
  • Mia Ahlgren, Moderator, Funktionsrätt Sverige

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48107

13:30 – 13:50 Heta stolen, Emma Henriksson, Ordförande Socialutskottet

Hur vill Kristdemokraterna stärka funktionsrätten?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47604

15:00-18:00 Mötesplats – i samarbete med My Right
Organisering och engagemang lyfter personer med funktionsnedsättningar
Personer med funktionsnedsättningar är en grupp som står utanför de globala framstegen till exempel när det gäller tillgång till vård och utbildning. Problemen är alltför lite kända och därför lyfter vi fram aktivister i olika länder vars berättelser ligger till grund för samtal om hur vi skapar inkludering.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47739