Funktionsrätt Sverige kommer som vanligt att vara på plats i Almedalen. I år hittar ni vårt tält på plats 124 på Skeppsbron, men vi finns också representerade på andra arenor under veckan.

Våra valbudskap utgör teman under var sin dag i tältet. Läs mer om seminarierna i vårt tält under respektive dag.

Vi kommer också att ha partiutfrågningar på annan plats i Almedalen, dels i Föreningen JAGs tält, Hamnplan plats 239. och dels hos Full Delaktighet på  Birgers gränd 1, ”Kafé Strandporten”. Partiutfrågningar arrangeras tillsammans med en rad andra organisationer och förbund. Se mer under rubriken Funktionshinderrörelsen pressar partierna till vänster.

 

Måndag 2/7 (V)

Tema: Skolan ska fungera för alla barn

9 – 12 Dyslexiförbundet och Hjärnkraft

12 -15 Astma och allergiförbundet, Elöverkänsligas förbund

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 -15.45 Seminarium: Vad behövs för en inkluderande skola?

Deltagare:

Åsa Vikström, regionchef, Norra regionen, SPSM

Jiang Millington, anhörig, riksdagskandidat Miljöpartiet

Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening

Maritha Sedvalsson, lärare, ledamot Funktionsrätt Sveriges styrelse

 

Tisdag 3/7 (L)

Tema: Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter

9 – 12 Astma- och allergiförbundet, Diabetesförbundet, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung.

12 -15 ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 – 15.45 Seminarium: Patientlagen – vad händer när det offentliga inte följer lagen?

16.00 – 16.45 Seminarium: Vad behöver göras för att Patientlagen ska följas?

 

Onsdag 4/7 (C)

Tema: Undanröj fattigdomen för den som inte kan arbeta.

9 – 12 RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa

12 – 15 Psoriasisförbundet

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 – 15.45 Seminarium: Vem klarar sig på mindre än 10 000 kronor i månaden före skatt? Varje månad, hela livet.

 

Torsdag 5/7 (S)

Tema: Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner.

9 – 12 FUB

12 -15

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

16.00 16.45 Seminarium: Behövs det ett kompetenslyft för personal inom LSS-verksamheter?

 

Fredag 6/7 (KD)

Tema: Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag

9 – 12  Från snack till verkstad och Lagen som verktyg frågar ut de politiska partierna.

12 -15 Funktionsrätt Sverige

12.15- 13.00 Seminarium: Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse?