I tältet på Skeppsbron plats 124

Fredag 6/7 (KD)

Tema: Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag

9 – 11  Från snack till verkstad och Lagen som verktyg frågar ut de politiska partierna.

12 -15 Funktionsrätt Sverige

11.00 – 11.45 Seminarium: Funktionsrätt i svensk lag – om behovet av att stärka mänskliga rättigheter i lag

Vilken ställning har mänskliga rättigheter i rättsväsendet och i myndigheter? Är det skillnad mellan olika rättigheter? Vad får det för konsekvenser att regering och riksdag har ratificerat flera konventioner men de politiska partierna inte är överens om deras ställning i svensk lag? Vilka frågor behöver utredas för att Sverige ska kunna svara på kritiken från FN och Europarådet när det gäller att inkorporera Funktionsrättskonventionen?

Medverkande:
  • Annika Jyrwall Åkerberg, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders
  • Emil Erdtman, Projektledare, Lagen som verktyg
  • Lars Lindberg, Projektledare, Från Snack till verkstad

 

12.15- 13.00 Seminarium: Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse?

Var femte väljare har egna funktionsnedsättningar. En stor del av valmanskåren är berörda, ändå brukar funktionshinderfrågor sällan bli synliga i valrörelsen. Inför årets valrörelse har debatten om personlig assistans satt en viktig fråga på agendan. Kan vi förvänta oss fler?

Många organisationer och företrädare för den funktionshinderspolitiska rörelsen brukar vara på plats under Almedalsveckan, så även i år. Vilket genomslag brukar de funktionshinderspolitiska frågorna få under Almedalsveckan? Når rörelsen någon framgång i att påverka den politiska debatten? Vad är reflektionerna från årets Almedalsvecka och hur ser förutsättningarna ut inför slutspurten i valrörelsen? Årets valrörelse präglas onekligen av frågan om personlig assistans och LSS som varit aktuell i massmedia under senare år. Kommer de frågorna att påverka de politiska partiernas valretorik? Samtalet summerar årets Almedalsvecka och blickar framåt mot valrörelsens slutspurt. Seminariet kommer eventuellt att TV-sändas.

Medverkande:
  • Birgitta Andersson, Vice Ordförande, FQ- Forum kvinnor och funktionshinder
  • Emil Erdtman, Styrelseledamot, HandikappHistoriska Föreningen
  • Rasmus Isaksson, Ordförande, DHR
  • Linda Eriksson, Styrelseldamot, FSDB, Lika Unika
  • Björn Häll Kellerman, Ordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade, NUFT
  • Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige
  • Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet