I tältet på Skeppsbron plats 124

Onsdag 4/7 (C)

Tema: Undanröj fattigdomen för den som inte kan arbeta

9 – 12 RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa

12 – 15 Psoriasisförbundet

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 – 15.45 Seminarium: Vem klarar sig på mindre än 10 000 kronor i månaden före skatt? Varje månad, hela livet.

Den som aldrig har haft en arbetsinkomst får som mest i livet 9450 kr före skatt i månaden i sjuk- eller aktivitetsersättning. Bostadstillägg och andra bidrag täcker inte utgifterna. Många går minus och försörjs i praktiken av sina anhöriga.

Människor som har så stora funktionsnedsättningar att de inte kan få ett lönearbete, får sin försörjning genom socialförsäkringen. Den som aldrig haft en löneinkomst får då den lägsta ersättningsnivån, garantinivå. Ersättningen kan efter regeringens höjning bli som högst 9450 kr per månad före skatt. Idag lever 169.000 personer (95.000 kvinnor och 74.000 män) med ersättning på garantinivån. Den låga inkomsten varje månad skapar livslång fattigdom. Det statliga bostadstillägget kan täcka stora delar av den enskildes boendekostnader upp till 5600 kronor i månaden. Trots regeringens höjning av bidragstaket, har fortfarande en fjärdedel av dem som får bostadstillägg en högre boendekostnad än så. Många i Sverige har haft en stark inkomstutveckling under de senaste åren. Genom jobbskatteavdragen har den disponibla inkomsten ökat för alla som har ett arbete. De lägsta avtalade lönerna på svensk arbetsmarknad har passerat 20.000 kronor i månaden. Garantinivån i socialförsäkringen släpar nu långt efter.

Medverkande:
  • Tapio Salonen, Professor i Socialt arbete, Malmö Högskola
  • Ulla Adolfsson, Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet
  • Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet