I tältet på Skeppsbron plats 124

Måndag 2/7 (V)

Tema: Skolan ska fungera för alla barn

9 – 12 Dyslexiförbundet och Hjälrnkraft

12 – 15 Astma och allergiförbundet, Elöverkänsligas förbund

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 -15.45 Seminarium: Vad behövs för en inkluderande skola?

I dagens skola möter den nye läraren en verklighet med elever som har många olika behov. Många elever, däribland elever med funktionsnedsättning, når inte kunskapsmålen i skolan. Har läraren förutsättningar att skapa en pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig lärmiljö?

Alla barn och unga har enligt skollagen rätt till en fungerande skola. Funktionsrättskonventionen, som antogs i Sverige 2008, tydliggör också ansvaret för att säkerställa rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning i ett inkluderande utbildningssystem. Många elever misslyckas med att nå kunskapsmålen i grundskolan och får därmed inte behörighet till högre utbildning. En stor andel av dessa elever har en funktionsnedsättning. Flera rapporter bekräftar att skolan brister när det gäller att uppmärksamma behov hos elever och även när det gäller att ge elever adekvat stöd. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport från 2016 om skolans arbete med extra anpassningar visar bland annat att den enskilt viktigaste faktorn för elevens studieresultat är lärarens kompetens. Beslut finns nu om en garanti för tidiga insatser för läsning- skrivning- och matematik, men det är långt ifrån tillräckligt. Hur skulle lärarutbildningen behöva kompletteras?

Medverkande:

  • Åsa Vikström, regionchef, Norra regionen, SPSM
  • Jiang Millington, anhörig, riksdagskandidat Miljöpartiet
  • Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening
  • Maritha Sedvalsson, lärare, ledamot Funktionsrätt Sveriges styrelse
  • Nicklas Mårtensson, Moderator, Autism- Aspergerförbundet

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet

På annan plats

10.00 -11.00 Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet

(utfrågningen börjar klockan 10.20)

Lokal: Föreningen JAG:s tält på Hamnplan, H239

 

12.00 – 12.50 Workshop: Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser?

Hur kan arbetsplatser utformas så att personer med språksvårigheter, med ohälsa eller med funktionsnedsättning, lättare ska kunna få jobb? Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? Bidra med dina erfarenheter!

Workshop med enklare lunch. Kom och bidra med
dina erfarenheter i projektets fokusområden!

Medverkande:
• Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
• Markus Furuberg, Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR
• Cecilia Söderström, Chef HR, Vasakronan AB
• Anki Elken, Public Affairs – Head of Sustainability, Randstad Sweden
• Peter Munch, VD, Sveriges Företagshälsor
• Tove Möller, Diversity, Equality, Inclusion and CSR, Swedavia AB

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet