På annan plats än i vårt tält

12.00-13.00 Ulla Andersson, vice ordförande, Vänsterpartiet (utfrågningen börjar kl 12.20)
Lokal: Föreningen JAG:s tält på Hamnplan, H239