I tältet på Skeppsbron plats 124

Tisdag 3/7 (L)

Tema: Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter

9 – 12 Astma och allergiförbundet

12 -15 ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 – 15.45 Seminarium: Patientlagen – vad händer när det offentliga inte följer lagen?

Både patientföreningar och professionen inom vården kämpar för sådant som redan idag står i lagen. Det handlar om fast vårdkontakt, vård i tid och delaktighet. Vad gör det med människor att leva i ett samhälle med fina lagar, men en offentlighet som inte följer dem?

Patientlagen är tandlös och det är svårt för patienter att utkräva sina rättigheter och för vårdpersonal att ge det de enligt lag är skyldiga att ge. Varför blev det så här och vad behöver göras för att lagen ska följas? Vilka konsekvenser får det om inget görs?

Medverkande:
  • Elin Karlsson, Styrelseledamot, Läkarförbundet
  • Anna-Greta Brodin, Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, SKL
  • Sofia Karlsson, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet

 

16.00 – 16.45 Seminarium: Vad behöver göras för att Patientlagen ska följas?

Patienter kämpar för fast vårdkontakt, vård i tid och delaktighet – sådant som redan idag står i patientlagen. Vad kan vi göra för att säkerställa att det offentliga följer lagen? Är stärkta patienträttigheter rätt väg att gå – eller finns andra metoder? Riksdagsledamöter ger sin syn på saken.

Landstingen är enligt Patientlagen skyldiga att ge fast vårdkontakt, vård i tid och delaktighet. Patienterna har dock få möjligheter att utkräva detta eftersom lagen inte är en rättighetslag. Sverige har också kritiserats av Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr, för att vi saknar krav på skriftligt informerat samtycke vid elektrokonvulsiv behandling (ECT). Idag är det bara Sverige, Bulgarien och Malta som saknar en patienträttighetslag. Varför blev det så här? Vilka konsekvenser får det om inget görs? Vad vill politikerna göra för att stärka patienternas rättigheter?

Medverkande:
  • Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
  • Anders W Jonsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Karin Rågsjö, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
  • Lena Asplund, Riksdagsledamot, Moderaterna
  • Kristina Nilsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Sofia Karlsson, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet

På annan plats

9:30 – 10:15 Seminarium: Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?

Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? I ett ESF-projekt om universellt utformade kontorsarbetsplatser tar vi fram metoder för ett mer inkluderande arbetsliv.

Medverkande:
• Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
• Markus Furuberg, Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR
• Cecilia Söderström, Chef HR, Vasakronan AB
• Anki Elken, Public Affairs – Head of Sustainability, Randstad Sweden
• Peter Munch, VD, Sveriges Företagshälsor
• Tove Möller, Diversity, Equality, Inclusion and CSR, Swedavia AB
• Emilia Liljefrost, Moderator, Svenska ESF-rådet

Plats: Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 , Visby

Läs mer om evenemanget i Almedalskalendariet

 

12.00 – 13.00 Anders W Jonsson, första vice ordförande, Centerpartiet (utfrågningen börjar klockan 12.20)

Plats: Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 , Visby

 

13.00 – 14.00 Bengt Eliasson, riksdagsledamot, talesperson i funktionshinderpolitiska frågor, Liberalerna

(utfrågningen börjar klockan 13.20)

Plats: Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 , Visby