I tältet på Skeppsbron plats 124

Torsdag 5/7 (S)

Tema: Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner

9 – 12 FUB

12 -15

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

16.00 – 16.45 Seminarium: Behövs det ett kompetenslyft för personal inom LSS-verksamheter?

Det finns många betydelsefulla yrkesgrupper som arbetar inom olika LSS-verksamheter, men också viktiga tjänstemän som ska bedöma behov och besluta om insatser. När resurserna begränsas blir det tuffare för de som arbetar och det blir svårare att attrahera ny personal. Vilka utmaningar ser vi?

Bland Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund finns många vars medlemmar tillhör LSS personkrets och som i sin vardag är beroende av fungerande LSS-insatser. Fackförbundet Kommunal organiserar människor som arbetar med att bistå människor med funktionsnedsättning inom yrkena personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal och ledsagare. Fackförbundet Vision organiserar många LSS-handläggare och de flesta tjänstemän inom offentlig verksamhet. Bland arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare. Avtalsområdet personlig assistans består av drygt 500 medlemmar med 33.500 anställda. Hur ser fackförbund, arbetsgivare och brukarrörelsen på utmaningen om att säkerställa personalförsörjningen för framtiden? Vilka kompetenskrav behöver ställas på olika yrkesgrupper? Vilka förutsättningar behövs för att behålla kvalitet och attrahera personal?

Medverkande:
  • Michael Karlsson, 2:e vice förbundsordförande, Vision
  • Carina Ekblad, Rådgivning Personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO
  • Kerstin Mikaelsson, Utredare, Kommunal
  • Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet

På annan plats

11.50 – 12.50 Acko Ankarberg, partisekreterare, Kristdemokraterna (utfrågningen börjar klockan 12.10)

Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

 

13.00 – 14.00 Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna (utfrågningen börjar klockan 13.20)

Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”