Att vara på plats i Visby under Almedalsveckan är ett sätt att träffa politiker och makthavare. Funktionsrätt Sverige hade under många år ett eget tält i hamnen. Sen 2022 så medverkar vi i andra arrangörers paneler och samtal i stället.

 

Funktionsrätt Sverige var i Visby under Almedalsveckan 2022, måndag 4 juli till och med torsdag 7 juli.

Vi hade inte något eget tält men deltog i paneler och samtal.