Fem personer står och samtalar med varandra i ett tält