En patientföreträdare är en person som representerar en större grupp patienter för att förbättra hälso- och sjukvården, alltså precis det som många av oss gör i vårt arbete eller som förtroendevalda. Lansering av utbildningen planeras till den 23 februari med ett seminarium, som kan följas digitalt.  Vi ser till att du får veta när! Håll koll på hemsidan och sociala medier.

Varför behövs en utbildning för patientföreträdare?

Behovet av en utbildning blev tydligt under Funktionsrätt Sveriges arbete för jämlik hälsa och ökat patientperspektiv i vården. Målet är fler och ännu kunnigare patientföreträdare kan företräda Funktionsrätt Sverige, sitt eget förbund och andra patientgrupper på nationell, regional eller lokal nivå.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är medlem eller aktiv i en patientorganisation, i något av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, närstående eller samverkanspartner.  Du kanske är ny företrädare eller står inför ditt första uppdrag. Men även du som är en erfaren och van företrädare kan ta del av utbildningen och kanske få nya tankar och tips. Eller så är du intresserad av företrädarskap och vill veta mer.

Utbildningens innehåll

Innehållet kommer att innehålla sex delar som presenteras i filmer, övningar, tips och quiz. Medverkar gör bland andra Mark Levengood, Peter Graf, vd för Tiohundra och vår ordförande Elisabeth Wallenius.

1. Att vara patientföreträdare

Din roll, uppdrag och hur du företräder ditt förbund, förening och andra grupper.

Medverkande: Lise Lidbäck ordförande NEURO och Roshan Tofighi, patientföreträdare.

2. Så här fungerar vården

Organisation och uppbyggnad. Patientens rättigheter och vårdens skyldigheter. Möjligheter till samverkan och påverkan.

3. Möte med beslutsfattare

Kunskap och tips på hur du kan förbereda och genomföra ditt möte och uppdrag.

Medverkande: Peter Graf, VD Tiohundra, Norrtälje sjukhus.

4. Berättande

Hur och när kan personliga berättelser göra påverkans-arbetet professionellt och levande.

Medverkande: Mark Levengood.

5. Funktionsrätt Sverige

Vår roll som påverkare och samarbetspartner. Vår vision, värdegrund och historia.

Medverkande: Elisabeth Wallenius ordförande och Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige

6. Fördjupning och tips

Centrala ämnen, teman, praktiska frågor, erfarenhetsutbyte, viktiga styrdokument och länkar.

Så här kan du del av utbildningen

Efter lanseringen kommer utbildningen att finnas tillgänglig via vår hemsida. Tanken är att utbildningen kan genomföras på det sätt som passar dig eller er bäst, det är bara fantasin som sätter gränser.

Några exempel är:

  • Utbildningen genomförs digitalt i form av självstudier på egen hand
  • Funktionsrätt Sveriges medlemsförbundförbund, andra föreningar eller patientgrupper anordnar och bjuder in till utbildningar, det kan också ske i samarbete med studieförbund/folkhögskolor.
  • Vissa delar genomförs digitalt på egen hand hemma, medan andra görs i grupp.

Blir alla som går företrädare?
Nej. Det är förbund, föreningar och patientgrupper som utser vilka som ska vara deras företrädare. Utbildningen förbereder för uppdrag som patientföreträdare.  

Hur lång är utbildningen?
Det beror på upplägget och hur lång tid du lägger ner på de olika momenten. Du väljer själv när och hur lång tid du stannar vid varje moment och du kan när som helst stoppa utbildningen för att återkomma när det passar dig att fortsätta, du kan också gå tillbaka till något avsnitt eller övning.

Det filmade materialet utgör sammanlagt cirka 35 minuter och det tar några timmar att göra övningarna. För en fysik studiecirkel rekommenderar vi 5–6 träffar .

Vill du veta mer?

Hör av dig till

Anne Stiernquist, projektledare Patientföreträdarutbildningen

anne.stiernquist@funktionsratt.se

Telefon: 08-546 404 20, Mobil: 0790-66 55 90

 

Vill du veta mer?

Faktaruta – Patientföreträdarutbildningen

Funktionsrätt Sverige har under 2021 – 2022 fått stöd av Vinnova, SWElife och Regeringen/ Socialdepartementet för att ta fram och utforma utbildningen.

Initiativ till utbildningen togs av Funktionsrätts styrelse i samarbete med ett antal patientförbund

Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige har i samarbete med företrädare; Lise Lidbäck, Neuro, Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet, Inger Ros, Riksförbundet Hjärt-lung, Maritha Sedvallson Astma-allergiförbundet och Thomas Magnusson, Diabetes Sverige varit aktiv del i utformandet av utbildningen.

En tjänstemannagrupp med representanter från ovanstående förbund har också bidragit med sin kunskap i arbetet. Kristina Niemi, Eva-Maria Dufva Peter Edfelt, Bertil Orrby och Kristina Söderlund.

Projektledare; 2021, Roshan Tofighi, 2022, Anne Stiernquist.