Europaparlamentet har efter valet 2019 bildat en grupp med ledamöter från olika länder och olika utskott som arbetar med funktionsrätt. Arbetet samordnas av vår europeiska paraplyorganisation European Disability Forum, EDF, Vi samarbetar via EDF i möten och aktiviteter.

Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet.  Med anledning av valet anordnade Funktionsrätt Sverige en temadag på Europahuset den 19 mars.

På europeisk nivå agerar European Disability Forum, EDF för rätten att rösta

I uppropet ”Europaval för alla” efterlyser EDF åtgärder från EU: s regeringar.

”Trappor i vallokaler. Långa, komplicerade instruktioner. Oläsliga röstsedlar. Personer med funktionsnedsättning som på olika sätt får sin rösträtt inskränkt eller till och med indragen, fortfarande år 2019.

Över 80 miljoner personer med funktionsnedsättning möter olika hinder, många av dem lätta att åtgärda, när de ska rösta. I en tid där röstdeltagandet minskar, där tilliten till politiken sjunker och den politiska passiviteten ökar, är det absolut nödvändigt att tillhandahålla tillgängliga val. Det är ett bevis på att de europeiska regeringarna fortfarande bryr sig om sina medborgare.”

Med dessa rader introducerar EDF sin kampanj ”European elections for all”, ”Europaval för alla”.

Även i Sverige ser vi stora brister i tillgänglighet vid val. MFD utvärdering av höstens riksdalsval visar att en tredjedel av alla personer med funktionsnedsättning som röstat, upplevde bristande tillgänglighet.

Huvudbudskapet är att europeiska ledare har ett ansvar att göra Europa mer demokratiskt. Att över 80 miljoner europeiska röster spelar roll.