Varför är EU-valet viktigt för funktionsrätt Mia Ahlgren

Powerpointpresentation, Varför är EU-valet viktigt för funktionsrätt Mia Ahlgren