En grundläggande uppgift för funktionsrättsorganisationerna är att påverka samhället så att människor med funktionsnedsättningar kan leva på lika villkor som andra medborgare.

Funktionsrättsrörelsens arbete handlar om att få samhället att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att som andra medborgare vara delaktiga i skola, arbete, fritid och samhället i övrigt.

Funktionsrätt Sverige har därför beslutat att ta fram ett antal förteckningar med kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer när det gäller genomförandet av funktionsrättsrörelsens politiska förslag.

Vill du veta mer? kontakta lotta.lowenstrom@funktionsratt.se