Funktionsrätt Sverige har en mängd representationsuppdrag i olika myndigheter, utredningar, arbetsgrupper med mera. Alla representanter utses av styrelsen efter nomineringar från medlemsförbunden.

I syfte att få ett större fokus på de representationsuppdrag som är strategiskt mest viktiga, har styrelsen beslutat att förstärka samråden inom ett mindre antal myndigheter inom respektive prioriteringsområde.

Det övergripande samrådet sker med regeringens funktionshindersdelegation.

Inkluderande samhällsstyrning

 • Boverkets samrådsgrupp
 • Trafikverkets Tillgänglighetsråd, RTAS
 • Konsumentverkets funktionshindersråd
 • Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen

Ansvarig tjänsteperson: Tor Gustafsson

Arbete och tryggad försörjning

 • Arbetsmiljöverkets sektorssamråd
 • Försäkringskassans funktionshindersråd
 • RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen
 • Arbetsförmedlingens samarbetsråd

Ansvarig tjänsteperson: Annica Nilsson

Jämlik hälsa och vård efter behov

 • Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor
 • Patientrådet vid Myndigheten för vårdanalys

Ansvarig tjänsteperson: Agneta Söder

Barn, familj och fungerande utbildning

 • Skolverkets samrådsgrupp
 • Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella intresseråd, NIR
 • Skolinspektionens samrådsgrupp

Ansvarig tjänsteperson: Agneta Söder

Vill du veta mer?

Hör av dig till den tjänsteman som är ansvarig för respektive område.