Att samarbeta med funktionsrättsrörelsen är ett sätt för Boverket att skaffa sig kunskap om handikappfrågor som bygger på erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. Samrådet ska diskutera strategiskt viktiga frågor för att öka tillgängligheten och användbarheten i fysisk planering, byggande och boende.