European Disability Forum är en oberoende paraplyorganisation på europeisk nivå som bildades 1996 och är baserad i Bryssel. EDF består av 27 nationella samarbetsorgan, ett från varje medlemsland plus Norge och Island samt europeiska organisationer verksamma inom handikappområdet.

EDF bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot EU:s institutioner: Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

På EDFs webbplats finns en förteckning över EDFs medlemsorganisationer med kontaktuppgifter och ofta hänvisningar till deras hemsidor, http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=10906&id=1&namePage=about