Försöksdjursrådet, som inrättades 2008, stödjer Jordbruksverkets arbete med försöksdjursfrågor och är ett forum för informationsutbyte. Det hjälper också till att driva på utvecklingen inom etik, utbildning och forskning och arbetet med att förfina, minska och ersätta djurförsök. Rådet ska också hålla i undersökningar, möten och seminarier på området.