Syftet med samrådet är att ha en dialog/samråd om hur Konsumentverket kan bli bättre på att ha ett funktionshinderperspektiv i verksamheten och vilka verksamheter/frågor som de behöver jobba särskilt med. De strävar efter att ha en dialog med ledamöterna även mellan mötena, få synpunkter på vissa förslag och kanske samarbeta i vissa aktuella frågor/projekt.