Läkemedelsverkets brukarråd pågick under åren 2009-2011 och har sedan dess legat vilande.

Diskussioner om att starta upp samrådet på nytt pågår sedan 2015.