Nordens Välfärdscenter initierar nordiska samarbetsprojekt inom social- och hälsoområdet, sörjer för effektiv informations- och erfarenhetsutveckling samt bidrar till kompetensutveckling. Mandatperioden är ännu inte bestämd.

Inom handikappområdet har NVC som uppgift att:

– utveckla och driva samarbetsprojekt i Norden och i gränsområdena

– vidareutveckla det nordiska samarbetet inom hjälpmedelsområdet

– administrera stödordningen för handikapporganisationernas nordiska samarbete

– utgöra sekretariat åt Nordiska Handikappolitiska Rådet

NVC:s beredningsgrupp för stödordningen för handikapporganisationernas nordiska samarbete