Regeringen förordnande av ledamöter i Nämnden för medicinsk utvärdering är från och med den 1 januari 2014 tills vidare.