Syftet med SJ Handikappråd är att det ständigt skall pågå en dialog. SJ har möjlighet att ställa direkta och raka frågor till representanterna. En viktig del för SJ är att få feedback från denna grupp, hur resorna fungerar och hur
upplevelsen varit, bra som dålig. Vidare förs då en dialog om vad SJ kan göra för att minska eller eliminera de hinder eller problem som kan uppstå. Även positiva erfarenheter fångas upp och används som goda exempel.

SJ stämmer av nya projekt med rådet för att tidigt kunna identifiera om tjänsten eller produkten kommer att bli tillgänglig för alla. Det gäller exempelvis när SJ beställer nya fordon, när äldre vagnar ska renoveras eller när en ny försäljnings- eller informationskanal ska utvecklas.

Gruppen träffas fyra gånger om året.